EDÎB HARÂBÎ

Edîp Harâbî’nin asıl ismi Ahmet Edîp olarak bilinir. Eserlerinde ise Edip ve Harabi mahlaslarını kullanan şair bir süre bahriye katipliği yapmış ve on yedi yaşında devrin Bektaşî büyüklerinden Mehmet Ali Hilmi Dede Baba’ya mürit olmuştur. Harâbî, buradan babalık icazeti alamadığından İstanbul Bektaşîleri arasında sevilmemiş hatta dergahlara dahi kabul edilmemiştir. Aruz ve hece ölçüsüyle rahatlıkla şiir“EDÎB HARÂBΔ yazısının devamını oku

TÜRÂBÎ

XIX. yüzyılın en meşhur Bektaşi şairlerinden olan Türâbî’nin asıl ismi Ali’dir. Doğum yılı bilinmemekle birlikte vefat yılı (1868) olarak bilinir. Doğduğu yer ve hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Türâbî, Kırşehir’de Bektaşi tekkesi Dedebabalığı’nda olduğu başka yazarlar tarafından da Ankaralı olduğu kaydedilmiştir. Şiirlerini hece ve genellikle de aruz ölçüsüyle yazan Türâbî, Müretteb Divânı’nı hicrî (1257) senesinde“TÜRÂBΔ yazısının devamını oku