BİTLİSLİ MÜŞTÂK BABA

Müştâk Baba’nın ailesi Hicrî 1051 yılında zamanın mutasavvıf ve âlimlerinden Molla Süleyman Baba önderliğinde Hakkari’den Bitlis’e göç etmişlerdir. Müştâk Baba Hicrî 1172 (M.1759) yılında dünyaya gelmiştir. Müştâk Baba’nın asıl adı Muhammed Mustafa olarak bilinir. Babasının adı da İbrahim’dir. On yaşında babasını kaybeden şair dedesi Hacı Süleyman’ın himayesine girmiştir. Müştâk Baba temel eğitimini Bitlis’te Hocası Şems-i“BİTLİSLİ MÜŞTÂK BABA” yazısının devamını oku

Eşrefoğlu Rûmi

Eşrefoğlu Rûmi Osmanlı’nın kuruluş devri sonlarıyla yükseliş devri arasında yaşadi. İlim-irfan-irşad gibi çeşitli sebeplerden dolayı Ankara, Hama, Bursa gibi illerde bulundu. Eşrefoğlu Rûmi’ye babasının adından dolayı Eşrefzade veya Eşrefoğlu denildi. Eşrefoğlu Rûmi’nin gerçek adı Abdullah’tır. Künyesi ise Abdullah bin Seyyîd Ahmed Eşref bin Seyyîd Muhammed Suyûfî’dir. Eşrefoğlu Rûmi 754(M 1353) İznik de doğmuştur. Eşrefoğlu Rûmi“Eşrefoğlu Rûmi” yazısının devamını oku

Hacı Bayram Veli

Hacı Bayram Veli çok iyi bir eğitim alarak profesörlüğe kadar yükselmiş ve hayatı boyunca birçok insan yetiştirmiştir. Hacı Bayram Veli’nin asıl adı Numan’dır. Hacı Bayram Veli Somuncu Baba (Hamidüddin Aksarayi) tarafından Şeyh Şüca aracılığıyla Kayseri’ye davet edildi. Şeyhi Hamidüddin’in kerametlerini gören Hacı Bayram Veli profesörlüğü bırakarak Şeyhiyle birlikte Şam ,Rum ve Hicaz’a gitti. Hacı Bayram“Hacı Bayram Veli” yazısının devamını oku