YOZGATLI HÜZNÎ

Yozgat’ın köklü ailelerinden Keşşafzâdelere mensup olan Hüznî, 1879 yılında Yozgat’ta doğmuştur. Yozgatlı Hüznî, Nakşibendî tarikatında önemli isimlerden Mustafa Nakşî’nin soyundan olan Mehmet Derviş Efendi’nin oğludur. Medrese eğitimi gören Hüznî, çeşitli sebeplerden dolayı eğitimini tamamlayamamış ve memuriyet hayatına atılmıştır. Arapça ve Farsçayı son derece iyi bilen Hüznî, imamlık yaparak geçimini sağlamıştır. Kısmen aruz , büyük ölçüde“YOZGATLI HÜZNΔ yazısının devamını oku

SÂLİH BABA

XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın başlarında yaşayan Sâlih Baba’nın hayatı hakkında bilgiler sınırlı olmakla birlikte birkaç belgeye dayanıyor. Elde bulunan bazı belgelere göre Sâlih Baba’nın babası , Mustafa adında bir İmam, Annesi de Atike Hanım’dır. Erzincan’da doğmuş olduğu şiirlerinden anlaşılan Salih Baba’nın bir tüfekçi ustası olduğu bilinir. Tahsili hakkında ise edineceğimiz bilgiler yazdıkları“SÂLİH BABA” yazısının devamını oku