SAİD EMRE

SAİD EMRE Said Emre, rivayetlere göre  Hacı Bektaş Veli’nin müritlerinden  olup  onun’ Makalat’ adlı eserini Arapçadan Türkçeye tercüme eden Sadeddin adlı kişidir. On üçüncü yüzyıl sonları  ile on dördüncü yüzyıl başlarında yaşadığı bilinir. Said Emre,  (Molla Sadeddin)  Hacı Bektaş Veli’nin menakıbına göre  Aksaraylı bir alimdir. Ve her sene erenlerden Kayserili bir dostuna ziyerete gider. Said“SAİD EMRE” yazısının devamını oku