XIX. YÜZYIL ÂŞIKLARI VE ÖZELLİKLERİ

XIX. yüzyıl divan şiiri alanında önemli şairleri Enderunî Vasıf, İzzet Molla, Hâlet, Lefkofçalı Galib, Şeref Hanım, Leylâ Hanım gibi önemli şairler yetişmiştir. Tasavvufi Türk Halk şiiri alanında ise Selâmi Mustafa, Zekâî Mustafa, Türabî, Kuddusî Ahmet gibi şairler dikkatleri çeker. Bu yüzyılın en önemli özelliği batı etkisinde kalan şairlerin birden çok eserler vermesidir. Bunlar arasında Namık“XIX. YÜZYIL ÂŞIKLARI VE ÖZELLİKLERİ” yazısının devamını oku

XV. YÜZYIL ÂŞIKLARI VE ÖZELLİKLERİ

Bu yüzyılda divan şiiri alanında önemli temsilciler bulunur. Bunlar arasında Necâtî, Ahmet paşa, Atâî, Hamdullah Hamdî, Mesîhî, Süleyman Çelebi, Hümâmî gibi önemli şairler vardır. Bu şairler bir ölçüde divan şiirinin güçlenmesine ve XVI, XVII ve XVIII. yüzyıl divan şairlerinin yetişmesine katkı sağlamışlardır. Tasavvufî Türk Halk Edebiyatı sahasında ise Eşrefoğlu Rumî ve Hacı Bayram Velî gibi“XV. YÜZYIL ÂŞIKLARI VE ÖZELLİKLERİ” yazısının devamını oku

XIV. YÜZYIL ÂŞIKLARI VE ÖZELLİKLERİ

Bu yüzyılda Âşık Paşa, Kadı Burhaneddin, Ahmedi Dâî, Gülşehrî ve Nesîmî gibi divan şiiri alanında büyük temsilciler vardır. XIV. yüzyılın Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı alanında önemli temsilciler ise Kaygusuz Abdal, Sait Emre vb. XIV. yüzyılın ilk âşığının Baykan(Bıkan) adlı şair olduğunu M.Fahrettin Çelik(Kırzıoğlu) belirtir. Bu şairin sadece bir tane eseri bulunmuştur. Fakat bu eserde doğum“XIV. YÜZYIL ÂŞIKLARI VE ÖZELLİKLERİ” yazısının devamını oku

XII.YÜZYILDAN XVI.YÜZYILIN SONUNA KADAR ÂŞIK ŞİİRİ VE ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

XII, XIII ve XV. yüzyılların âşık şiirinin temsilcileri bulunamamaktadır. Bu yüzyıllarda dinî ve tasavvufi halk sahasında öne çıkan ve hece vezniyle de şiirler söyleyip yazan bazı temsilciler bulunur. Bu temsilcileri şu şekilde sıralayabiliriz: XII. Yüzyıl Âşıkları ve Özellikleri Bu yüzyılda tasavvufî Türk Halk Edebiyatının en önemli temsilcisi Hoca Ahmet Yesevî’dir. Normal hayatından daha çok menkıbevi“XII.YÜZYILDAN XVI.YÜZYILIN SONUNA KADAR ÂŞIK ŞİİRİ VE ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ” yazısının devamını oku